HIV counselors and retention officer, Edendale

HIV counselors and retention officer, Edendale

From Left to Right

Khanyisile Sosibo, Dumisile Mbhele (Retention officer), Sindisiwe Nene, Celiwe Zondi