Medical Technologists, Commercial City

Medical Technologists, Commercial City

Left to Right: Nkosinathi Makhoba, Nomphumulelo Mnikathi, Andile Kweza,