Research Nurses, Commercial City

Research Nurses, Commercial City

From left to right: Nokwazi Zungu, Nompumelelo Mnikathi, Alice Ndlala, Lindiwe Masaka, Londiwe Mabanga