Project Assistants, Commercial City

Project Assistants, Commercial City

From left to right: Faith Luthuli, Nonhlanhla Phume, Gugu Bhengu, Sifiso Mvelase, Sphamandla Gumbi, Nonhlonipho Bhengu, Marcia Ngcobo, Thobile Dlamini, Amanda Mona and Nomvelo Mkhize.