Project Coordinators, Commercial City

Project Coordinators, Commercial City

From Left to Right: Bongiwe Zulu, Kedibone Sithole, Nonhlanhla Mphili, Mthokosizi Mtshali, Nomkhosi Mtshali